עמוד הבית » גלריה » יריד שוק העמים

יריד שוק העמים

כדי לשמור על בטיחות הילדים בצל האזעקות, עבר היריד לאולם הספורט הגדול והיה מוצלח ביותר!