עמוד הבית » הצטרף כמדריך » איך להיות מדריכי על? » מקורות הסמכות של המדריך

מקורות הסמכות של המדריך

 ענישה: איום בסנקציה שלילית

חסרונות
1. יוצר אווירת אנטי וכעס מצד החניכים.
2. החניכים מבצעים דברים מתוך פחד ולא מתוך הבנה, ולכן פועלים רק כשהמדריך בסביבה.
3. כלי שנשחק עקב שימוש מופרז, וכאשר העונש לא מתממש, נפגעת הסמכות.

יתרונות
1. תגובה מהירה של החניכים.
2. מעביר מסר חד משמעי.
3. מרכיב מרכזי בתפיסת המדריך כבעל כוח.

שכר: הבטחת "פרס"

חסרונות
1. החניכים מתרגלים לקבל פרסים, ויסרבו לפעול אם לא מובטח פרס.
2. החניכים מבצעים מתוך רצון לקבל פרס.
3. יש צורך להגדיל את הפרסים בכל פעם, מה שמעמיד את המדריך במצבים לא פשוטים.

יתרונות
1. תגובה מהירה של החניכים.
2. יוצר מוטיבציה.
3. נעים למדריך ולחניך.
4. מהווה מרכיב בפופולריות של המדריך.

חברתיות: שימוש בקשר אישי עם החניך

חסרונות
1. יוצר תלות של המדריך בחניך.
2. קיים חשש שהן המדריך והן החניך יאבדו גבולות.
3. מקור סמכות שנעלם ברגע שהחניך מפסיק להיות "חבר".
4. עלול ליצור אפליה בין חניכים.

יתרונות
1. יוצר מחויבות אצל החניך.
2. גורם לרמת פעילות גבוהה.
3. לא מחייב פיקוח צמוד של המדריך.

מומחיות: שימוש בתחושה ש"המדריך יודע"

חסרונות
1. יכול ליצור תחושת נחיתות אצל החניך.
2. המדריך צריך לעמוד ב"מבחני מומחיות".
3. לוקח זמן להפעיל סמכות זו.

יתרונות
1. משכנע והגיוני.
2. מביא לביצוע יעיל של החניכים.
3. מרכיב חשוב בתפיסת המדריך כמקור סמכות חיובי.

ערכיות: שימוש במערכת ערכים משותפת

חסרונות
1. דורש זמן רב: מצריך קיום ופיתוח מערכת ערכים משותפת.
2. לעיתים יש התנגשות ערכים, דבר המקשה על הפעילות.

יתרונות
1. העשייה של החניך תהייה ברמת ביצוע גבוהה.
2. לא מצריך פיקוח – הדברים נעשים מתוך הבנה ערכית.
3. יוצר מוטיבציה גבוהה ומשפיע לטווח ארוך.