עמוד הבית » כללי » תפריט הקייטנה

תפריט הקייטנה

תפריט הקייטנה למחזור א' מעודכן באתר.

תוכלו למצוא אותו תחת הכותרת "מי אנחנו"? התפריט העליון (ועל הדרך, גם למצוא פרטים נוספים על הקייטנות שלנו) או ישירות לתפריט הקייטנה 2016.