עמוד הבית » אצלנו בקייטנה » טל מוסרי ועדי ביטי באוניברסיטה של הקייטנות

טל מוסרי ועדי ביטי באוניברסיטה של הקייטנות

התמונות מדברות בעד עצמן. תודה לעדי וטל!

*קרדיט תמונות: עדי ביטי וטל מוסרי